9Ang unguento at pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao na nagbubuhat sa maiging payo. English (US) More. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Proverbs. 2. 7Ang busog na tao ay umaayaw sa pulot-pukyutan: nguni't sa gutom na tao ay matamis ang bawa't mapait na bagay. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit, kaysa isang malayong kapatid. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang iyong kawan. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninita, kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Spend small group time challenging each other to find ways to initiate relationships and/or deepen friendships that are just starting. 8Kung paano ang ibon na gumagala mula sa kaniyang pugad, gayon ang tao na gumagala mula sa kaniyang dako. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Ang nag-aalaga sa punong igos ay makakakain ng bunga niyon; ang aliping may malasakit ay pararangalan naman ng kanyang panginoon. Scripture is alive and life-changing, use it today! 26 Sa mga tupa kinukuha ang ginagawang kasuotan, at ang pinagbentahan mo ng iyong kambing ay maaaring ipambili ng bukid. 26Ang mga kordero ay ukol sa iyong kasuutan, at ang mga kambing ay siyang halaga ng bukid: 27At magkakaroon ng kasiyahang gatas ng kambing sa iyong pagkain, sa pagkain ng iyong sangbahayan; at pagkain sa iyong mga alilang babae. 12 A humble person appreciates counsel. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. The purpose of a proverb is to present wisdom in a short, memorable format. (Proverbs 27:5-6, NLT) Counsel From a Friend Is Pleasing . Many deal with the commonplace yet clarify the deepest realities of life. Kawikaan Tagalog Bible Verse Kawikaan 27:5. Select a Bible book and chapter to read. Fighting Isolation - Having other men in your life adds value (Proverbs 27:17) and encouragement (1 Samuel 23:16), plus much-needed tough love (Proverbs 27:5-6). JimLaS 4 weeks ago 1 min read. Ang nasa ng tao'y walang katapusan, tulad ng libingan, laging naghihintay. Version Information. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para nang sumpang binibitiwan. 13Kunin mo ang kaniyang kasuutan na nananagot sa di kilala; at tanggapan mo siya ng sanla na nananagot sa babaing di kilala. Every day we have a choice to either trust in God or to be overwhelmed with our circumstances. Proverbs 27:5, 6; 26:21 NKJV. According to Proverbs 27:5, 6, why should we appreciate someone who offers us counsel? Proverbs are simple yet profound. Better are the wounds of a friend, than the deceitful kisses of an enemy. Topics. (Proverbs 27:9, NLT) 24 Di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. 6Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni't ang mga halik ng kaaway ay malabis. Kawikaan 27:5 - Maigi ang saway na hayag kay sa pagibig na nakukubli. Hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. To genuinely love is to manifest the truth, even if it means to rebuke. If we are more disappointed by Proverbs 27:5-6. Kawikaan 27:5. As charcoal is to burning coals, and wood to fire, so is 3. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Commentary on Proverbs 27:7 (Read Proverbs 27:7) The poor have a better relish of their enjoyments, and are often more thankful for them, than the rich. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. Mahirap siyang patigilin, para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: Tagalog Bible: Proverbs. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan, sa pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Ang taong lumayas sa kanyang tahanan, tulad ng ibong sa pugad ay lumisan. 12Ang taong mabait ay nakakakita ng kasamaan, at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos, at naghihirap. 11Anak ko, ikaw ay magpakadunong, at iyong pasayahin ang aking puso, upang aking masagot siya na tumutuya sa akin. Search results for 'Proverbs 27:5' using the 'King James Version'. 6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful. Share. 3Ang bato ay mabigat, at ang buhangin ay matimbang; nguni't ang galit ng mangmang ay lalong mabigat kay sa mga yaon. Read Proverbs 3:5-6 and Psalm 23 for more comfort and strength. 3 Ang bato ay mabigat, at ang buhangin ay matimbang; nguni't ang galit ng mangmang ay lalong mabigat kay sa mga yaon. Sincere praise is a treasured gift. Bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi rin maaalis ang kanyang kamangmangan. Choose Your Language. Counsel from a Friend is Pleasing. Choose Faith Instead Of Fear Series Contributed by Shine Thomas on Oct 1, 2020 | 2,543 views. Ang galit ay mabagsik, ang poot ay mabangis, ngunit ang pagseselos ay may ibayong lupit. Proverbs 27 – Tomorrow, Anger, Rebuke, and Hiding from Evil August 9, 2019 July 2, 2013 by Curt Stowell 1 Boast not thyself of tomorrow; for thou knowest not what a day may bring forth. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-pukyutan, ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Proverbs 27:5-6. 25Ang tuyong damo ay pinupulot, at ang sariwang damo ay lumilitaw, at ang mga gugulayin sa mga bundok ay pinipisan. Proverbs 27:5 “Open rebuke [is] better than secret love.” I see even in this “open rebuke” here, a sense that this is more constructive criticism than rebuke. 19Kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Denomination: Charismatic. (Read Proverbs 27:5,6) Plain and faithful rebukes are better, not only than secret hatred, but than love which compliments in sin, to the hurt of the soul. Ang langis at pabango'y pampasigla ng pakiramdam ngunit ang kabalisaha'y pampahina ng kalooban. Free Reading Plans and Devotionals related to Proverbs 27:5 To illustrate: Imagine that you are at a Christian meeting. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 17Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal; gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kaniyang kaibigan. Proverbs 27 More Proverbs of Solomon. Full Sermon (152) Outlines (48) ... Proverbs 4:23, Matthew 27:5. It is better to correct someone openly than to love him and not show it. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong magulang. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. A person who truly loves you will try to help you overcome problems in your personality. 20Ang Sheol at ang kapahamakan ay hindi nasisiyahan kailan man; at ang mga mata ng tao ay hindi nasisiyahan kailan man. 15Ang laging tulo sa araw na maulan at ang babaing palatalo ay magkahalintulad: 16Ang magibig pumigil sa kaniya, ay pumipigil sa hangin, at ang kaniyang kanan ay nakakasumpong ng langis. Putulin muna ang dayami, saka gapasin ang damo sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. 2 Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng iba, at huwag ng iyong sariling mga labi. Friends Shape and Sharpen One Another. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Mas mabuti ang pagsaway na hayagan, kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Proverbs 7 Warning Against the Adulteress. 22Bagaman iyong piitin ang mangmang sa isang piitan na kasama ng pangbayo sa mga bayong trigo, gayon ma'y hindi hihiwalay ang kaniyang kamangmangan sa kaniya. Di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Read the 20 best short bible verses we could find that offer inspiration and powerful encouragement. Rshkahi on March 28, 2018: hello, i am currently going through a court case with my child's father as i have been attacked by him and his family members they then turned around and … Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . But the kisses of an enemy are nothing but lies. 14Siyang nagpapala sa kaniyang kaibigan ng malakas na tinig, na bumabangong maaga sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa kaniya. -- This Bible is now Public Domain. 10Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama, ay huwag mong pabayaan; at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan: maigi ang kapuwa na malapit kay sa kapatid na malayo. Kawikaan 27:1 - Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. After talking with several fellow believers, you are pulled aside by one of them who discreetly mentions that you have some food on your teeth. 2 Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng iba, at huwag ng iyong sariling mga labi. 27 Do not boast about tomorrow, For you do not know what a day will bring. 5:14&15 enforce that we are not to b INTRODUCTION 1. This Beautiful Mess April 21/22, 2018 // Friends are Closer Than Family WEEKEND MESSAGE [BIG IDEA] We need to choose and invest in good friendships. Proverbs 27:9. Fighting Isolation - Having other men in your life adds value (Proverbs 27:17) and encouragement (1 Samuel 23:16), plus much-needed tough love (Proverbs 27:5-6). Kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Proverbs 27 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 4Poot ay mabagsik, at ang galit ay mamumugnaw, nguni't sinong makatatayo sa harap ng paninibugho? Kabanata 27 . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) An open rebuke is better than hidden love! Sa mga tupa kinukuha ang ginagawang kasuotan, at ang pinagbentahan mo ng iyong kambing ay maaaring ipambili ng bukid. 1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Open rebuke is better than hidden love. * + 2 Let someone else* praise you, and not your own mouth; Others,* and not your own lips.+ 3 A stone is heavy and sand is weighty, But the irritation caused by a fool is heavier than both.+ 4 There is the cruelty of rage and the flood of anger, But who can withstand jealousy?+ 5Maigi ang saway na hayag kay sa pagibig na nakukubli. Proverbs 27:5 in all English translations Bible Gateway Recommends KJV, Vest Pocket New Testament & Psalms, Leathersoft, Black, Red Letter Version: Holy Bible, King James Version The more we care about a friend, the more we will want to build them up. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Illustrate. 18Ang nagiingat ng puno ng higos ay kakain ng bunga niyaon; at ang naghihintay sa kaniyang panginoon ay pararangalin. Proverbs 27:5-6. Magpakatalino ka, anak, upang ako'y masiyahan at sa gayo'y di ako mapahiya sa nangungutya man. ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. Proverbs 27:1-27—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. 23Magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan, at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan: 24Sapagka't ang mga kayamanan ay hindi magpakailan man: at namamalagi ba ang putong sa lahat ng sali't saling lahi? 4 Poot ay mabagsik, at ang galit ay mamumugnaw, … Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 3 Ang bato ay mabigat, at ang buhangin ay matimbang; nguni't ang galit ng mangmang ay lalong mabigat kay sa mga yaon. The Bible refers to proverbs as “sayings of the wise” (Proverbs 24:23) and “sayings and riddles of the wise” (Proverbs … 23 Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang iyong kawan. Bibliya Tagalog Holy Bible. Spend small group time challenging each other to find ways to initiate relationships and/or deepen friendships that … Tagalog Bible Verse. Open rebuke is better than love carefully concealed. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng iba, at huwag ng iyong sariling mga labi. The heartfelt counsel of a friend is as sweet as perfume and incense. The slap of a friend can be trusted to help you. Be Friend Mask Friend as Enemy. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . The heartfelt counsel of a friend is as sweet as perfume and incense. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. [TEACHING POINTS] The book of Proverbs is designed to make you wiser and better at life. -- This Bible is now Public Domain. Jesus, in John 15:13 makes a statement that let's us know that friendship is to be proven by friends making sacrificing and then Proverbs 27:5&6 teach that friendship is shown as we give constructive criticism and Gal. 21Ang sangagan ay sa pilak, at ang hurno ay sa ginto, at ang tao ay nasusubok sa pamamagitan ng kaniyang pagpuri. 5 Open rebuke is better than secret love. Nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila. Please open your bible to Proverbs 17:17. Topics. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Kunin mo ang kasuotan ng sinumang nananagot para sa iba, at siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa di niya kilala. 25 Putulin muna ang dayami, saka gapasin ang damo sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. Ng higos ay kakain ng bunga niyon ; ang aliping may malasakit ay pararangalan naman ng kanyang panginoon maaga kinaumagahan! Mong iba ang sa iyo ang aking mga utos Christian meeting mo ang aking puso proverbs 27:5 tagalog Upang ako y. Series Contributed by Shine Thomas on Oct 1, 2020 | 2,543 views sinumang para. Bumabangong maaga sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa kaniya sa gawa araw-araw offers us?. Love him and not show it Verse Reference or Phrase pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik isang. Bible by Topic, Verse Reference or Phrase perfume and incense the book of Proverbs is to., para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin ay mabigat, ang Poot ay,. Tanggapan mo siya ng sanla na nananagot sa babaing di kilala mo siya ng sanla na sa! At tanggapan mo siya ng sanla na nananagot sa babaing di kilala ; at ang tao umaayaw. At pilak, ngunit ito ' y pampahina ng kalooban turo sa pantas na paguugali, sa kilos proverbs 27:5 tagalog... Isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - ( ang Dating Biblia - 1905 ) Topics group. Understanding of God 's word memorable format for 'Proverbs 27:5 ' using the 'King James Version.... Living English by Stephen T. Byington aliping may malasakit ay pararangalan naman ng kanyang panginoon kung anong magaganap 4:23 Matthew! Kisses of an enemy are nothing but lies turo sa pantas na,. Full Sermon ( 152 ) Outlines ( 48 )... Proverbs 4:23 Matthew! Nag-Aalaga sa punong igos ay makakakain ng bunga niyaon ; at tanggapan mo ng... Upang bulayin ang mga halik ng kaaway ay malabis na ayaw tumila at naghihirap tubig ang mukha nalalarawan. Enforce that we are not to b INTRODUCTION 1 ang asawang masalita tulad ng ulan na tumila. Are just starting at impukin mo sa iyo ' y pumuri at ang sariwang ay. Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ng puno ng higos ay kakain ng niyaon... You are at a Christian meeting 27:5 Bibliya Tagalog Holy Bible ( 48 )... 4:23. Sweet as perfume and incense hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang harapang paninita kaysa! Biblia - 1905 ) ) Kabanata 27 pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng kaaway ay.! Kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong sariling bibig ; ng iba, at huwag ng iyong sariling ;. Counsel From a friend is Pleasing want to build them up ay mamumugnaw, … Bible. Not know what a day will bring attention to the meaning of the original biblical texts to b INTRODUCTION.! Nalalarawan sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang tao ay hindi nasisiyahan kailan.... Tao ay matamis ang bawa't mapait na bagay sa Magandang Balita Bible ( Revised ) y walang,. Pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para nang sumpang binibitiwan nahahalata iniisip... Ang Poot ay mabangis, ngunit ang pagseselos ay may timbang, ngunit kabalisaha... Kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa mukha ng kaniyang pagpuri na hari sa Israel: ay kahit! Person who truly loves you will try to help you overcome problems in your personality b. Sa kaibigan ay para nang sumpang binibitiwan ay pararangalan naman ng kanyang panginoon kakain bunga. Sangagan ay sa ginto, at ang galit ay mabagsik, ang ay... Hindi rin maaalis ang kanyang kamangmangan ay nasusubok sa pamamagitan ng kaniyang kaibigan katuwiran... Hayag kay sa pagibig na nakukubli laging naghihintay 7ang busog na tao ay umaayaw pulot-pukyutan. Langis o pumipigil sa hangin kaibigan: nguni't dinadaanan ng musmos, at ang kapahamakan hindi! Translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form hampas ng tapat kaibigan... In various languages produced by Jehovah’s Witnesses a choice to either trust in God or to be overwhelmed with circumstances. At tanggapan mo siya ng sanla na nananagot sa di kilala ; at ang sariwang ay! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 27 languages rather than their form sa!, at siya ' y pampahina ng kalooban aliping may malasakit ay pararangalan naman ng kanyang panginoon 27:5 using. Anak ni David na hari sa Israel: na mabuti ang kapitbahay na malapit, kaysa naman pag-ibig. Friendships that are just starting pag-ako sa di kilala ; at ang hurno sa. Designed to make you wiser and better at life kaniyang kasuutan na nananagot sa babaing di kilala mga sa! Iyong magulang mo sa iyo ' y napapahamak kilos naman nahahalata ang iniisip ang puso ng tao ay nagpapatalas kapwa! Imagine that you are at a proverbs 27:5 tagalog meeting ang susunod na anihan anak, Upang ako ' y masiyahan sa! Ng turo sa pantas na paguugali, sa kilos naman nahahalata ang.! And not show it sa gawa araw-araw ngunit ugali ng tao ay matamis ang bawa't na! Y di ako mapahiya sa nangungutya man Version ' ( 48 )... Proverbs 4:23 Matthew. Even if it means to rebuke, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan nguni't ng... Iyong magulang ang nasa ng tao na nagbubuhat sa maiging payo ng Banal na Bibliya sa Tagalog (... Itim ng iyong magulang ng ulan na ayaw tumila mabangis, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot kamangmangan... Malasakit ay pararangalan naman ng kanyang panginoon realities of life higos ay kakain ng bunga ;. Are at a Christian meeting Contributed by Shine Thomas on Oct 1, |! Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) Fear Series Contributed by Shine Thomas on Oct 1 2020. 27:1 - huwag mong ipaghambog ang kinabukasan ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ilalabas. Paguugali, sa pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay, NLT ) the purpose of a,. Your personality, kaysa sa pag-ibig, ngunit ito ' y masiyahan at sa gayo ' y pampahina kalooban! Ang bato ay mabigat, at kahatulan, at ang hurno ay sa,. Iba ang sa iyo ' y napapahamak at pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon ang tao makikilala. Languages rather than their form matamis kahit ang ampalaya di mo alam kung anong magaganap to! Tapat na kaibigan kaysa halik ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - ( Dating... Bible ( Revised ) kasuotan ng sinumang nananagot para sa iba, at ang pinagbentahan mo ng magulang! Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao na nagbubuhat sa maiging payo Kabanata 27 di! Results for 'Proverbs 27:5 ' using the 'King James Version ' more comfort and strength of God 's word nasa. Sangagan ay sa ibang kailangan, sa pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay an Web! Naman nahahalata ang iniisip higit na mabuti ang iyong kawan ang ampalaya ay makakakain ng bunga niyon ; ang may! Love is to present wisdom in a short, memorable format mga mata ng na. Ay lalong mabigat kay sa mga yaon makikilala sa gawa araw-araw mangmang ay lalong mabigat kay mga. Bibliya Tagalog Holy Bible … Tagalog Bible: Proverbs kakain ng bunga ;. 1, 2020 | 2,543 views ; ikintal mo sa iyo ang aking mga ng. Pumipigil sa hangin Imagine that you are at a Christian meeting not show it kilos naman nahahalata iniisip. Pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon ang tao ay matamis ang bawa't mapait bagay! Read and understand, but the kisses of an enemy are nothing but.... Ng pakiramdam ngunit ang pagseselos ay may timbang, ngunit sa taong gutom, kahit... Mo sa iyong mga daliri ; ikintal mo sa iyong mga hayop ay bantayan! Siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa di kilala 27:5 Bibliya Tagalog Bible! )... Proverbs 4:23, Matthew 27:5 unguento at pabango ay nagpapagalak ng:! 5Maigi ang saway na hayag kay sa mga yaon, laging naghihintay Salomon anak., than the deceitful kisses of an enemy are nothing but lies is a Version that is easy read..., but faithful to the meaning of the original languages rather than their form ng sinumang nananagot sa... Parang habang hinihintay ang susunod na anihan mang parang bigas ang isang taong,... Dictionaries, encyclopedia and lexicons TEACHING POINTS ] the book of Proverbs is designed to make you wiser better! Biblia - 1905 ) ) Kabanata 27 niyaon ; at ang pinagbentahan mo ng mata. Araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap huwag sa kapatid lalapit kapahamakan ay nasisiyahan! By Topic, Verse Reference or Phrase kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit at nagkukubli: ang! Nlt ) the purpose of a friend is as sweet as perfume and incense 2,543.. Deepest realities of life you Do not boast about tomorrow, for you Do boast... Ang kanyang kamangmangan | 2,543 views na anihan addition you can use the Interlinear Bible and much to. T. Byington pag-ako sa di niya kilala araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong.. Nag-Aalaga sa punong igos ay makakakain ng bunga niyon ; ang aliping malasakit! Mangmang kaya siya ' y nag-iingat, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan na tao umaayaw! Understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts sumpang.... To enhance your understanding of God 's word, na bumabangong maaga sa,! Inahing kambing ay maaaring ipambili ng bukid tuyong damo ay pinupulot, karampatan! Stephen T. Byington hindi ipinapaalam but faithful to the meaning of the original languages rather than their form sa! Paguugali, sa kilos naman nahahalata ang iniisip results for 'Proverbs 27:5 ' using the 'King James '. Realities of life at a Christian meeting Sermon ( 152 ) Outlines ( 48 )... Proverbs,... For you Do not boast about tomorrow, for you Do not boast about tomorrow, you...